Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Τα Αποτελέσματα του Γκάλοπ


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Μεσαιωνικό Ρόδο", στην προσπάθεια του να διαμορφώσει μία εικόνα για τη γνώμη του κοινού, σχετικά με το πώς το Διεθνές Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου μπορεί να επιδράσει στην τοπική κοινωνία, δημιούργησε ένα γκάλοπ στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 501 άτομα. Το γκάλοπ κατέγραψε απόψεις για την πορεία του φεστιβάλ, εκτιμήσεις σχετικά με τους τομείς που μπορεί να συμβάλει, όπως η ανάπτυξη του πολιτιστικού προϊόντος της Ρόδου, η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Άξιο αναφοράς θεωρείται το γεγονός πως το 18% επί των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων προέρχεται από το εξωτερικό και από ξενόγλωσσους κατοίκους της Ρόδου.

1. Επισκεψιμότητα και ποιότητα μεσαιωνικού φεστιβάλ.

Η έρευνα έδειξε πως το 70% του κοινού που πήρε μέρος στο γκάλοπ, έχει επισκεφθεί το μεσαιωνικό φεστιβάλ. Θετική εντύπωση αποκόμισε το 89% του κοινού που επισκέφθηκε το μεσαιωνικό φεστιβάλ. Ταυτόχρονα το 88% του κοινού πιστεύει πως η συγκεκριμένη δράση πρέπει να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε περισσότερα βυζαντινά μνημεία2. Μεσαιωνικό Φεστιβάλ – Τουρισμός.

Θεωρούμε πως το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Με αυτήν την άποψη συμφωνεί το 93% του κοινού που συμμετείχε στο γκάλοπ. Επιπλέον το 84% θεωρεί πως μία τέτοια δράση μπορεί να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Την άποψη πως το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου μπορεί να αποτελέσει «Σήμα Κατατεθέν» της Ρόδου ενστερνίζεται το 87% του κοινού. 3. Μεσαιωνικό Φεστιβάλ – Ιστορία

Σε ποσοστό 94% του κοινού, συμφωνεί με την άποψη πως το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ μπορεί να λειτουργήσει ως ένας τρόπος ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής ιστορίας, καθώς και να αποτελέσει ένα επιμορφωτικό μέσο με την πραγματοποίηση ιστορικών αναβιώσεων και εργαστηρίων.


4. Μεσαιωνικό Φεστιβάλ – Κοινωνία

Η έρευνα έδειξε πως το 83% του κοινού που πήρε μέρος στο γκάλοπ συμμερίζεται την άποψη πως το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ προάγει τον εθελοντισμό. Παράλληλα, με τις κατάλληλες συνθήκες, μία τέτοια δράση μπορεί να δημιουργήσει νέες μορφές εργασίας και να ενισχύσει τις παραδοσιακές τέχνες. Με την άποψη αυτή συμφωνεί το 80% του κοινού. Ταυτόχρονα το 94% συμφωνεί πως το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ θα μπορούσε να κινητοποιήσει την τοπική παραγωγή πολιτισμού και την καλλιτεχνική δημιουργία στη Ρόδο

5. Χρηματοδότηση Μεσαιωνικού Φεστιβάλ

Το 85% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται από τους τοπικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση οι δράσεις του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ.