Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008

Κάστρα - Σύμβολα Πόλης & Πολιτιστικός Τουρισμός


Στο διήμερο φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού & επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμμετείχε το "Μεσαιωνικό Ρόδο" στις 7 & 8 Ιουνίου 2008 με τίτλο εισήγησης: "Πολιτιστικός Τουρισμός και τα Οφέλη του στην Τοπική Κοινωνία".

Το "Μεσαιωνικό Ρόδο" συμμετείχε στη διημερίδα που οργάνωσε η ΔΑΝΕΚ - Αναπτυξιακή Καβάλας - στις 13 & 14 Οκτωβρίου, με Θέμα: "Κάστρα - Σύμβολα Πόλης". Τίτλος εισήγησης: "Μεσαιωνικά Φεστιβάλ και η Συμβολή τους στον Πολιτιστικό Τουρισμό"
6η Γιορτή Παραμυθιών Κέας 12-20 Ιουλίου 2008


Το ομαδικό παιχνίδι της "Αναζήτησης του Δράκου" παρουσίασε το "Μεσαιωνικό Ρόδο" στη Γιορτή Παραμυθιών της Τζιάς που φέτος είχε θέμα "Δράκοι και Δράκοντες"