Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009

Ταξίδια σε άλλα Μεσαιωνικά Φεστιβάλ


Το "Μεσαιωνικό Ρόδο" ταξίδεψε σε αρκετά μεσαιωνικά φεστιβάλ της Ευρώπης (Le Puy En Velay, Santa Maria de Feirra, Obidos κ.α) για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου.