Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009

Το "Μεσαιωνικό Ρόδο", ένας από τους 50 επιλεγμένους φορείς που συμμετείχαν στη Συνάντηση του Ιδρύματος Anna Lindh

Το "Μεσαιωνικό Ρόδο" εκπροσωπήθηκε, ανάμεσα σε 50 ακόμα ειδικούς του χώρου των τεχνών και του πολιτισμού, στη διεθνή προπαρασκευαστική συνάντηση των φορέων-μελών του Ιδρύματος Anna Lindh που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 2-4 Οκτωβρίου. Στόχος του ιδρύματος είναι ο σχεδιασμός πολιτιστικής στρατηγικής για την ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των χωρών Ευρώπης - Μεσογείου. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη συνάντηση αυτή θα εξεταστούν στο Διεθνές Φόρουμ 2010 του Ιδρύματος στη Βαρκελώνη.

From 1 to 4 October 2009, over 50 activists and experts working in the field of arts and culture - among them the "Medieval Rose" Ass. - gathered in the Greek Island, Rhodes to discuss the role of Arts in promoting intercultural dialogue within the Euro-Mediterranean region. The outcomes of the five working groups will serve as recommendations for topics to be addressed during the "Anna Lindh Forum 2010".