Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Στην ταβέρνα του Μεσαιωνικού Κέντρου στο νησί Falster