Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008Διαβάστε τα Δελτία Τύπου του
"Μεσαιωνικού Ρόδου" στο ΡΟΔΟ Συλλέκτη